logo
TUYETFOODChia sẻ
Hình sản phẩm
Thịt lõi vai bò Mỹ xiên rau củ 500g
5%
189.000 ₫199.000 ₫

Thịt lõi vai bò Mỹ xiên rau củ 500g

Hình sản phẩm
Ba chỉ bò mỹ 500gram
10%
115.000 ₫128.000 ₫

Ba chỉ bò mỹ 500gram

Hình sản phẩm
Lõi vai bò mỹ cắt bít tết
11%
320.000 ₫360.000 ₫

Lõi vai bò mỹ cắt bít tết

Hình sản phẩm
Lõi vai bò mỹ 500gram
6%
170.000 ₫180.000 ₫

Lõi vai bò mỹ 500gram

Hình sản phẩm
Ba chỉ bò Mỹ BBQ 500G
10%
115.000 ₫128.000 ₫

Ba chỉ bò Mỹ BBQ 500G

Hình sản phẩm
Dẻ sườn bò Mỹ 500g
8%
185.000 ₫200.000 ₫

Dẻ sườn bò Mỹ 500g

Hình sản phẩm
Lõi vai bò Mỹ ướp sẵn BBQ 500G
5%
180.000 ₫190.000 ₫

Lõi vai bò Mỹ ướp sẵn BBQ 500G

Hình sản phẩm
Sét BBQ bò Mỹ 3 loại thịt 500g kèm sốt ướp
9%
198.998 ₫219.000 ₫

Sét BBQ bò Mỹ 3 loại thịt 500g kèm sốt ướp

Hình sản phẩm
Ba chỉ bò Mỹ BBQ ướp sốt Galbi kiểu Hàn 500g
7%
135.000 ₫145.000 ₫

Ba chỉ bò Mỹ BBQ ướp sốt Galbi kiểu Hàn 500g

Hình sản phẩm
Dẻ sườn bò Úc 500G
7%
125.000 ₫135.000 ₫

Dẻ sườn bò Úc 500G

Hình sản phẩm
Dẻ sườn bò Mỹ ướp BBQ kiểu Hàn 500g
7%
194.998 ₫210.000 ₫

Dẻ sườn bò Mỹ ướp BBQ kiểu Hàn 500g

Hình sản phẩm
Bắp bò úc cắt khối 3x4cm 500G
11%
120.000 ₫135.000 ₫

Bắp bò úc cắt khối 3x4cm 500G

Hình sản phẩm
Lõi nạc đùi bò Mỹ cuộn 250g
6%
75.000 ₫79.994 ₫

Lõi nạc đùi bò Mỹ cuộn 250g

Hình sản phẩm
Sét lẩu bò Mỹ 500g
9%
150.000 ₫165.000 ₫

Sét lẩu bò Mỹ 500g

Hình sản phẩm
Sét lẩu bò Mỹ 1 người
7%
139.000 ₫149.000 ₫

Sét lẩu bò Mỹ 1 người

Hình sản phẩm
Lõi vai bò Mỹ cắt lúc lắc 500G
6%
170.000 ₫180.000 ₫

Lõi vai bò Mỹ cắt lúc lắc 500G

Hình sản phẩm
Sét lẩu bò Mỹ 2 -3 Người
5%
349.000 ₫369.000 ₫

Sét lẩu bò Mỹ 2 -3 Người

Hình sản phẩm
Sét lẩu bò Mỹ 4-6 Người tự chọn vị lẩu
2%
589.000 ₫599.000 ₫

Sét lẩu bò Mỹ 4-6 Người tự chọn vị lẩu